Samtalen

I mødet med dig, vil jeg altid tage udgangspunkt i din fortælling, så jeg igennem denne vil få et indblik i dine oplevelser af din situation. Det er således dine oplevelser, som er udgangspunkt for vores samtale. Det vil sige at samtalen starter der, hvor du er. Det er dig, der bestemmer, hvad der skal tales om.

Mit bidrag er blandt andet at komme med forslag til andre måder at gribe problemet an på. Det er altid dig, som bestemmer, hvordan du vil forholde dig til din livssituation.

Jeg arbejder altid med et relationsperspektiv, så vi via dine fortællinger får undersøgt, hvordan din kontakt er til andre for eksempel familie, venner og arbejdskollegaer. Du kan undervejs i forløbet undersøge om der er noget, som du vil ændre i kontakten med andre.

Det er min erfaring fra min praksis, at der er behov for forskellige metoder. Nogle kan have behov for visualiseringsøvelser, mens andre kan have behov for mere kognitive øvelser, hvor man arbejder med at ændre sine tankemønstre.

Jeg bruger ofte narrative metoder til at skabe forandring og håb.

Kort sagt mine metoder afpasses til dine behov og dit udbytte, som jeg løbende følger op på sammen med dig.

Jeg har som psykolog tavshedspligt, som altid skal overholdes. ”Jeg har ofte fået den tilbagemelding fra de mennesker som igennem årene har været i samtaleforløb hos mig,, at de har oplevet det som en lettelse at fortælle deres historie med bevidstheden om, at historien forblev i mine lokaler”.

KONTAKT
Marianne Welcher
Store Torv 5, 1
3700 Rønne
CVR nr. 28608780
Tlf. 21236107
Telefontid: 8.00 – 8.30
Alle hverdage
Mail: welcher@pc.dk
kontaktinfo