Mine faglige erfaringer er særligt indenfor:

 • Terapi
 • Supervision
 • Rådgivning
 • Coaching

Jeg var før min psykologuddannelse uddannet som pædagog i 1985. Jeg har dengang arbejdet i ca. 15 år indenfor børne- og ungeområdet, familiebehandling og uddannelse.

Jeg blev uddannet som psykolog i marts 2002 og autoriseret af autorisationsnævnet i april 2004.

Jeg har arbejdet i Regionskommunen som psykolog i årene 2002-2008.

Jeg blev fuldtidsprivatpraktiserende i april 2008 og fik overenskomst med sygesikringen i juni 2008.

Jeg har beskæftiget mig med problematikker indenfor børne- og familie området, det sociale område, psykiatri- og handicap og forhold indenfor sundhedsområdet.

Teoretisk baggrund:

Jeg er primært uddannet indenfor det systemiske/socialkonstruktivistiske og narrativ referenceramme samt orienteret mig indenfor kognitiv og psykodynamisk teori. Jeg har endvidere taget en diplomuddannelse i klinisk hypnose og blandt andet deltaget i Masterclass hos Jeffrey K. Zeig, Rob MC Neilly, Jim Warnke, Robert Staffin og Susan Dowell.

Jeg har igennem mange år arbejdet med at opkvalificere mig som supervisor. Jeg har taget min supervisortræning hos klinisk psykolog/supervisor Grethe Bruun i perioden 2005-2016 og er fortsat tilknyttet hendes Masterclass i supervision, samt kurser hos psykolog Benedicte Schilling.

Jeg går desuden løbende til supervision hos psykolog Grethe Bruun.

Interesseområder:

 • Personer ramt af alvorlig sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorlig sygdom
 • Stress og depression
 • Angst tilstande
 • Belastningsreaktioner
 • Incest/seksuelt misbrug
 • Psykosomatiske klager
 • Kriser
 • Sorg og tab
 • Kommunikation og samarbejde
 • Medarbejderudvikling
 • Psykisk arbejdsmiljø

KONTAKT
Marianne Welcher
Store Torv 5, 1
3700 Rønne
CVR nr. 28608780
Tlf. 21236107
Telefontid: 8.00 – 8.30
Alle hverdage
Mail: welcher@pc.dk
kontaktinfo