Muligheder for tilskud

Den offentlige sygesikring

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder, at jeg kan modtage dig som klient, hvis du har fået en sygesikringshenvisning fra din egen læge, hvor du kan få tilskud fra det offentlige til 12 samtaler hos psykolog. Du kan få en genhenvisning ved behov og dermed tilskud til yderligere 12 samtaler, hvis du henvises på grund af depression eller angst.

Hvornår har man ret til tilskud?

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående grupper:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år

Sygeforsikringen ”danmark”

Hvis du er medlem af medlem af Sygeforsikringen ”danmark” kan du få tilskud, hvis du har fået en henvisning fra den offentlige sygesikring. Sygeforsikringen ”danmark” yder tilskud til børn under 18, der ikke kan få tilskud via den offentlige sygesikring, men som har brug for behandling.

Sundhedsforsikring

Hvis du eller din arbejdsplads har tegnet en sundhedsforsikring, bør du være opmærksom på, at behandling hos psykolog ofte for både dig selv og din familie kan dækkes af forsikringen.

Priser

Når det drejer sig om henvisninger over sygesikringen følger priserne altid de på forhånd fastlagte takster. Sygesikringen regulerer taksterne to gange årligt.

Øvrige priser:

Prisen er 975,- kr for individuel terapi.

Parterapi koster 1350,- kr, som dækker 5 kvarters samtale.

Supervision af plejefamilier afregnes med 1050,- kr pr time.

Gruppesupervision afregnes med 1300,- kr pr time og transporttid a 975,- kr samt km takst, hvis aftalen forudsætter, at jeg skal komme ud på arbejdspladsen. Prisen for gruppesupervision ligger alene på en timepris på 1300,- kr, hvis gruppen kommer hos mig og dennes størrelse ikke overstiger, hvad der er muligt i mine rammer.

Individuel supervision, eller coaching afregnes med 975,- kr pr time.

Temadage afregnes med 1600,- kr pr time, hvor timeprisen også dækker min forberedelse inden aftalen. Der vil yderligere være tale om transporttid og km takst.

KONTAKT
Marianne Welcher
Store Torv 5, 1
3700 Rønne
CVR nr. 28608780
Tlf. 21236107
Telefontid: 8.00 – 8.30
Alle hverdage
Mail: welcher@pc.dk
kontaktinfo